Dự trữ ngoại hối sẽ tiếp tục tăng

.

Dự trữ ngoại hối sẽ tiếp tục tăng

Linh Trang

(TBKTSG) - Dự trữ ngoại hối không ngừng cải thiện là một nhân tố rất tích cực hỗ trợ cho sự ổn định của tỷ giá. Nhiều khả năng tỷ giá sẽ tiếp tục có một năm bình ổn với mức mất giá không vượt quá 3%.

Thêm một kỷ lục mới

Ước tính có khoảng 40% lượng ngoại tệ NHNN mua vào được thực hiện qua mua kỳ hạn. Ảnh: THÀNH HOA

Nguồn ngoại tệ đến từ đâu?

Trang gốc: Nguồn: www.tin247.com